Bel ons

Privacyverklaring

Dutch Rose Solutions BV, KvK 52202682, gevestigd in Videolab aan Torenallee 20, 5617 BC te Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.dutchrosemedia.com/
Videolab Torenallee 20 5617 BC Eindhoven
(+31)40 – 8 456 280

Natasja Paulssen is de Functionaris Gegevensbescherming van Dutch Rose Solutions BV. Zij is te bereiken via info@dutchrosemedia.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dutch Rose Solutions BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je onze diensten gebruikt en/of jij deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam- Telefoonnummer- E-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om zonder toestemming van ouders of voogd gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar. We kunnen dit echter niet controleren. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kind(eren), om zo te voorkomen dat gegevens over hun kind(eren) verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Ben je ervan overtuigd dat wij zonder deze toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dutchrosemedia.com. Wij verwijderen deze informatie dan direct.

Waarom en op welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dutch Rose Solutions BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om je onze nieuwsbrief en/of reclamefolder te sturen- Om je te bellen of mailen wanneer dat nodig is voor uitvoering van onze dienstverlening – Om goederen en diensten bij je af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Op basis van geautomatiseerde verwerkingen neemt Dutch Rose Solutions BV besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die computerprogramma’s of -systemen nemen, zonder menselijke tussenkomst (bijvoorbeeld van een medewerker van Dutch Rose Solutions BV). Dutch Rose Solutions BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dutch Rose Solutions BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dutch Rose Solutions BV verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dutch Rose Solutions BV gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van je browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dutch Rose Solutions BV. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je ons kunt verzoeken jouw bij ons bekende persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek ter inzage, correctie, verwijdering, overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dutchrosemedia.com. Om er zeker van te zijn dat jij het verzoek tot inzage deed, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Bescherm je privacy en maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Wij reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Dutch Rose Solutions BV wil je er ook op wijzen dat je een klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dutch Rose Solutions BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb jij het idee dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@dutchrosemedia.com.